malala yousafzai quotes in malayalam

17 Famous Malala Yousafzai Quotes in Malayalam

August 1, 2022 Amina Aslam 0

നിശബ്ദരാക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നാം തിരിച്ചറിയുന്നത്. ലോകം മുഴുവൻ നിശ്ശബ്ദമാകുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം പോലും ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടി, ഒരു അധ്യാപകൻ, ഒരു പുസ്തകം, ഒരു പേന ലോകത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയും ഞാൻ […]