വിവാഹ വാര്ഷിക ആശംസകള് |malayalam quotes

വിവാഹ വാര്ഷിക ആശംസകള്
malayalam wedding anniversay wishes

Checkout following best malayalam quotes for wedding anniversary | വിവാഹ വാര്ഷിക ആശംസകള്

വാർഷിക ആശംസകൾ! ഭൂതകാലത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളും ഇന്നത്തെ സന്തോഷങ്ങളും നാളത്തെ പ്രതീക്ഷകളും ആഘോഷിക്കൂ!

ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും കരുതലും ദയയും വിവേകവുമുള്ള വ്യക്തിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നതാണ്! നിങ്ങളുടെ വാർഷികത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ

ഈ മനോഹരമായ ബന്ധത്തിന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും യഥാർത്ഥ അർത്ഥം നൽകുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ വിവാഹ വാർഷികം നേരുന്നു!

പരസ്പരം പ്രണയത്തിലായ മറ്റൊരു അത്ഭുതകരമായ വർഷത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. Marriage Anniversary wishes!

സന്തോഷകരമായ നിരവധി ദമ്പതികളുണ്ട്, ഒപ്പം അസന്തുഷ്ടരായ ചില ദമ്പതികളുമുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തതയുടെയും നിർവചനങ്ങളായ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ദമ്പതികൾ വളരെ കുറവാണ്.

നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം, അർപ്പണബോധം, പരസ്പരം പ്രതിബദ്ധത എന്നിവയാൽ ഞങ്ങൾ പ്രചോദിതരാണ്. വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ!

നിങ്ങളുടെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെയും, വാത്സല്യത്തിന്റെയും മറ്റൊരു വർഷം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എന്റെ എല്ലാ സ്നേഹവും ആശംസകളും നേരുന്നു. Happy anniversary to you!!

എനിക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ദമ്പതികൾക്ക് വിവാഹ വാർഷികം ആശംസിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പൂർണ്ണവും സന്തോഷകരവുമായ ജീവിതം തുടരട്ടെ. വാർഷിക ആശംസകൾ!

സത്യസന്ധത, ബഹുമാനം, സ്നേഹം എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാന തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിവാഹം എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥ റോൾ മോഡലാണ്.

Also Read Good night malayalam quotes and wishes

മരുഭൂമിയിലെ മരുപ്പച്ചപോലെ, നിങ്ങൾക്കിരുവർക്കും പരസ്പരം സാന്ത്വനമായി, തണലായി ഇനിയുള്ള കാലം ജീവിയ്ക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിയ്ക്കുന്നു. എന്റ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെന്നും വസന്തം വിരിയട്ടെ. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ എന്നെന്നും ഒന്നാവാൻ കഴിയട്ടെ. എൻറെ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.

സ്നേഹം..നിഷ്കളങ്കമായ, പരിശുദ്ധമായ സ്‌നേഹം ഭാഗ്യമുള്ളവർക്കു മാത്രം ലഭിയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾക്കിരുവർക്കും ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ വർഷവും ഇനിയുള്ള എല്ലാ വര്ഷങ്ങളിലും ഈ സ്നേഹവും സന്തോഷവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കട്ടെയെന്നു ആശംസിയ്ക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.

വിവാഹം സ്വർഗ്ഗതിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയും ഈ കിട്ടിയിരിയ്ക്കുന്ന നശ്വരമായ ജീവിതം സ്വർഗ്ഗതുല്യമാക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ നമ്മുക്കു ചെയ്യാൻ കഴിയുക. നിങ്ങൾക്കു അതിനു കഴിയുമാറാകട്ടെ. വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.

വിവാഹം പ്രാർത്ഥന പോലെയാണ്. മനസ് ശുദ്ധമായാൽ പ്രാർത്ഥന സഫലമാകും. നിശ്കളങ്കമായ മനസ്സോടെ ഈ വിവാഹജീവിതം നിങ്ങള്ക്ക് സഫലമാക്കാൻ കഴിയട്ടെയെന്നു ആശംസിയ്ക്കുന്നു.

വിവാഹ ശേഷം ഇത്ര വര്ഷങ്ങള്ക്കപ്പുറവും ഇത്ര മാത്രം പരസ്പരം സ്നേഹിയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ്. ആ ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലായിപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഈ വിവാഹ വാർഷിക വേളയിൽ ഞാൻ ആശംസിയ്ക്കുന്നു.

More വിവാഹ വാര്ഷിക ആശംസകള്

ഐശ്വര്യങ്ങളുംസന്തോഷവും, സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞതാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിത യാത്ര. എല്ലാ വിധ ഭാവുകങ്ങളും ഈ വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു.

ഹൃദയം ഹൃദയത്തോടു ചേരുന്ന സുന്ദര നിമിഷമാണ് വിവാഹം. ഈ വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്നേഹവും സന്തോഷവും കളിയാടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയംഗമമായ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.

ഇത്തിരി പിണക്കങ്ങളും ഒത്തിരി ഇണക്കങ്ങളുമായി ഈ വിവാഹ ജീവിതം മരണം വരെയും ഒന്നിച്ചു സന്തോഷത്തോടെ ജീവിയ്ക്കാൻ കഴിയട്ടെയെന്നു സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ നേരുന്നു.

പ്രണയമാണ് നമ്മെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നതു, പ്രണയമാണ് നമ്മെ ജീവിയ്ക്കാൻ പ്രേരിപ്പിയ്ക്കുന്നതു. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ പ്രണയം എന്നും ഇതുപോലെ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ഈ വിവാഹ വാർഷിക വേളയിൽ ആശംസിയ്ക്കുന്നു.

ആത്മാർത്ഥ പ്രണയം ഒരു മരുപ്പച്ചയാണ്. ഭാഗ്യവാന്മാർ മാത്രം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു മരുപ്പച്ച. ഈ മരുപ്പച്ച കണ്ടെത്തിയ നിങ്ങൾക്കു അതിലെ പ്രണയത്തെ ഒരിയ്ക്കലും വറ്റാതെ സൂക്ഷിയ്ക്കാൻ കഴിയട്ടെയെന്നു ഈ വിവാഹ വാർഷികത്തിൽ ആശംസിയ്ക്കുന്നു.

ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രണയ ജോഡികൾക്കു എന്റെ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ. നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിന്റെ ഈ മാസ്മരികത എന്നും നിലനിർത്താൻ നിങ്ങള്ക്ക് സാധിയ്ക്കട്ടെ.

പരസ്പരം കാണുമ്പോഴുള്ള കണ്ണുകളിലെ ആ തിളക്കവും, ചുണ്ടിൽ അറിയാതെ വിരിയുന്ന ആ പുഞ്ചിരിയും നിങ്ങളുടെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. അതെ എന്നുംനിലനിക്കട്ടെ. വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.

ആത്മാർത്ഥ പ്രണയത്തിനായി ചിലർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തിരഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിയ്ക്കും ആ ആത്മാർത്ഥപ്രണയം കണ്ടെത്തിയ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യനവാന്മാരാണ്. വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.

ഈ ഇണക്കുരുവികൾക്കു എന്റെ വക ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി. വാക്കു കൊണ്ട് പിണങ്ങിയാലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരിയ്ക്കലും നിങ്ങൾ പരസ്പരം പിണങ്ങാതിരിയ്ക്കട്ടെ.

ജീവിതത്തിന്റെ ഒരോ പ്രതിസന്ധികളിലും പരസ്പരം താങ്ങായി തണലായി ജീവിതാവസാനം വരെ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചു ഒന്നായി ജീവിയ്‌ക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയട്ടെ എന്ന് ഈ വിവാഹ വാർഷിക സുദിനത്തിൽ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവം ആശംസിക്കുന്നു.

പ്രണയിക്കുമ്പോൾ സ്വപ്നലോകത്തു സഞ്ചരിച്ചു, ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ യാഥാർഥ്യത്തോടു പൊരുത്തപെടാനാവാകാതെ ജീവിതം നശിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ചിലർ. എന്നാൽ ഇത്ര യാതനകളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും ഒന്നിച്ചു പൊരുതി പരസ്പരം താങ്ങായി, സ്നേഹത്തോടെ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിച്ച നിങ്ങൾ എല്ലാവര്ക്കും ഒരു മാതൃകയാണ്. ഈ ഇണപ്രാവുകൾക്കു എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.

ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളോട് പൊരുതി ജയിച്ചു എന്നും ഒന്നായി ഒരേ മനസ്സോടെ ജീവിയ്ക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാകട്ടെയെന്നു ഈ വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ ആശംസിയ്ക്കുന്നു.

പരസ്പരം കരുത്തും കരുതലുമായി, ഒരേ മനസ്സോടെ, മങ്ങാത്ത സ്നേഹത്തോടെ, ജന്മങ്ങളോളം ഒന്നായി ജീവിയ്ക്കാൻ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഹാപ്പി അനിവേഴ്സറി.

എന്നും എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ, കൂട്ടായിയിരിയ്ക്കാൻ, വേദനയിൽ ആശ്വാസമായി, സുഖങ്ങളിൽ ആവേശമായി ഒന്നിച്ചുണ്ടാവാൻ സാധിയ്ക്കട്ടെ ഹാപ്പി അണിവേഴ്‌സറി.

സുഖ ദുഃഖങ്ങളുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും നേരുന്നു ഞാൻ. ” നവ ദമ്പതികൾക്ക് മംഗളാശംസകൾ “.

വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്നു. സർവശക്തന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട്, “നല്ലൊരു വിവാഹ ജീവിതം നേരുന്നു “.

പുതിയ ദാമ്പത്യത്തിലേക്കു കടക്കുന്ന ഓരോ നവ ദമ്പതികൾക്കും എന്റെ വിവാഹ വാർഷികാശംസകൾ നേരുന്നു. ഇനിയും ഒരുപാടു നാളുകൾ നിങ്ങള്ക്ക് ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ വിവാഹ മംഗളാശംസകൾ.

പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും കലഹിച്ചും ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് 6 വർഷം ആകുന്ന എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരിക്ക് വിവാഹ വാര്ഷികാശംസകൾ നേരുന്നു. ഇനിയും ഒരുപാടു നാൾ ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവം നിങ്ങള്ക്ക് തരട്ടെ.

എന്റെ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ, ഇനിയും ഒരുപാടു വിവാഹ വാർഷികങ്ങൾ നിങ്ങള്ക്ക് ഒരുമിച്ചു പ്രശംസിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. വിവാഹ വാര്ഷികാശംസകൾ.

എന്നെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുകയും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വാങ്ങി എനിക്ക് തരുകയും എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിനും ഒരു കുറവും വരുത്താത്ത എന്റെ ഇക്കാക്ക് ആറാം വിവാഹ വാർഷികാശംസകൾ….. ഇനിയും ഒരുപാടു നാൾ എനിക്കും ഇക്കാക്കും ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു തരണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ, വിവാഹ വാര്ഷികാശംസകൾ…….. !

ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്നവർ വേറെ സ്നേഹം തേടി പോകുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരിക്കലും താങ്ങാനാവില്ല. കാരണം അത്രമാത്രം നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*