Search Here

Sad Heart Touching Malayalam Quotes
100+(ദുഃഖം Quotes) Sad Heart Touching Malayalam Quotes

നമുക്ക് എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആണെങ്കിലും അവരുടെ സ്ഥാനമില്ലന്നറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറണം നമ്മളെ മറന്നുപോയെന്ന് നടിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുന്നിൽ…

Read More
Half Dead Quotes

“Sometimes, I’m walking through life feeling like a fading ember, searching for the spark to ignite…

Read More
1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14

Categories