100+ സൗഹൃദം മലയാളം | Souhrudam Malayalam quotes

Share below Souhrudam Malayalam quotes on your social media

യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ ചിലപ്പോൾ ദൂരം കൊണ്ട് അകലെയായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഹൃദയം കൊണ്ട് എന്നും കൂടെയുണ്ടാവും.

നിങ്ങളുടെ തകർന്ന വേലിയെ അവഗണിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പൂന്തോട്ടത്തിലെ പൂക്കളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സുഹൃത്ത്.

രണ്ട് ശരീരങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ഒറ്റ ആത്മാവാണ് സുഹൃത്ത്.

വെളിച്ചത്തിൽ തനിച്ചാകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇരുട്ടിൽ സുഹൃത്തിനോടൊപ്പം നടക്കുന്നതാണ്.

ലോകത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് സൗഹൃദം. അത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. എന്നാൽ സൗഹൃദത്തിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല.

വേദനയിൽ വിട്ട് പോവുന്നതല്ല, തളരുമ്പോൾ താങ്ങാവുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത്.

സൂര്യനെ പോലെ നീ എത്ര ദൂരെയാണെങ്കിലും എന്റെ സൗഹൃദം ഭൂമിയെ പോലെ നിന്നെ വലം വച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും.

എല്ലാവർക്കും ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ട്, എന്നാൽ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ നിന്നെപ്പോലെ നല്ല സുഹൃത്ത് ഉള്ളൂ.

ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹം താൽക്കാലികമാണ്, എന്നാൽ സൗഹൃദം ശാശ്വതമാണ്.

ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ജീവൻ പോലും തരാൻ തയ്യാറാകുന്ന ചില അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ പേരാണ് കൂട്ടുകാർ

Read more Souhrudam Malayalam quotes

നിനക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും എന്നു പറയുന്നതല്ല, ഞാൻ ഉള്ളപ്പോൾ നിനക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത്.

നിങ്ങളുടെ അർത്ഥശൂന്യമായ നാടകങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും മടുക്കാത്ത ഒരാളാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത്.

ഉറ്റ ചങ്ങാതി: ഒരു ദശലക്ഷം ഓർമ്മകൾ, പതിനായിരം തമാശകൾ, പങ്കിട്ട നൂറ് രഹസ്യങ്ങൾ.

നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ്, ഉപേക്ഷിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, മറക്കാൻ അസാധ്യമാണ്.

നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കബളിപ്പിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളിലെ സത്യവും വേദനയും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് സുഹൃത്ത്.

ഒരു വൃത്തം വൃത്താകൃതിയിലാണ്, അതിന് അവസാനമില്ല. അതുപോലെ ആയിരിക്കും നീയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം.

നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ജീവിതം എത്രമാത്രം മോശമായാലും, അവർക്ക് നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഒരാൾ കൊടുക്കുന്നത് മറക്കുകയും സ്വീകരിക്കുന്നത് ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സൗഹൃദം.

പ്രണയം ഖൽബിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരാളെ പൂട്ടിയിടും. സൗഹൃദം ഖൽബിനത്ത് അവരോടിക്കയറി കുറ്റിയിടും.

പറഞ്ഞറിയിച്ച പ്രണയത്തേക്കാൾ വലുതാണ് പറയാതെ അറിഞ്ഞ സൗഹൃദം

ലോകത്തെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരേയൊരു സിമന്റാണ് സൗഹൃദം.

കരയിച്ച പ്രണയത്തെക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം ചിരിപ്പിച്ച സൗഹൃദമാണ്.

പ്രണയത്തിനപ്പുറം സൗഹൃദത്തിനൊരു ലോകമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ചിലരുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ.

ചില സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് കാട്ടു ചെടി കണക്കെ. നനച്ച് കൊടുക്കേണ്ട, പരിപാലിക്കേണ്ട അതങ്ങനെ അങ്ങ് വളർന്നോളും

സൗഹൃദങ്ങൾക്കിടയിൽ ആൺ പെൺ അതിർ വരമ്പുകൾ കെട്ടരുത്. കാരണം സൗഹൃദം രണ്ട് മനുഷ്യർക്കിടയിലാണ്.

പ്രണയം ഒരു അസുഖമാണെങ്കില് സൗഹൃദമാണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന്.

ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനീകരമല്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരേയൊരു ലഹരിയാണ് സൗഹൃദം.

കർമ്മബന്ധം കൊണ്ട് രക്തബന്ധത്തിന് ഒപ്പമെത്തുന്ന ചില സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട്.

സൗഹൃദം ഒരു തണലാണ്. വേദനയുടെ ലോകത്ത് എല്ലാം മറക്കാനുള്ള തണൽ.

Also read: Best 25 good night quotes for him