Malayalam Quotes On Life

Malayalam Quotes On Life

Checkout the following best malayalam quotes on life നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ, അത് ആളുകളുമായോ വസ്തുക്കളുമായോ അല്ല, ഒരു ലക്ഷ്യവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക. എല്ലാം ശരിയാവും എന്നൊന്നില്ല. എല്ലാം ശീലമാവും എന്നേയുള്ളൂ. ഇന്നലെകളിലോ നാളെകളിലോ അല്ല, ഇന്ന് ഈ നിമിഷമാണ് നമ്മുടെRead More

Collapse