Malayalam Quotes On Life

Malayalam Quotes On Life

December 22, 2021 jamquotes 0

Checkout the following best malayalam quotes on life നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ, അത് ആളുകളുമായോ വസ്തുക്കളുമായോ അല്ല, ഒരു ലക്ഷ്യവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക. എല്ലാം ശരിയാവും എന്നൊന്നില്ല. എല്ലാം ശീലമാവും എന്നേയുള്ളൂ. […]