100+(പ്രണയം)Pranayam Malayalam Quotes Images

Pranayam Malayalam Quotes

എന്റെ പ്രണയം അസ്തമിക്കുകയില്ല എന്റെ ഓര്‍മ്മകളുടെ ചെരുവിലെ സ്വപ്നങ്ങളും നിറങ്ങളും ഞാനും മായും വരെ. എൻറെ പ്രണയം നിന്നിൽ തീരുന്നു നീ അറിഞ്ഞാലും ഇല്ലെന്ന് നടിച്ചാലും ഇനി നിരസിച്ചാലും. EDITING GOING ON

Best quotes in Malayalam[Share Now]

Best quotes in Malayalam

പെണ്ണിനെയും പ്രകൃതിയെയും നോവിക്കരുത് ..അടക്കാനാവാത്ത സങ്കടം വന്നാൽഒരുവൾ മൗനം കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ,ഒരുവൾ പ്രളയം കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കും. ഒരൊറ്റ നുണ മതി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സത്യങ്ങളും ചോദ്യപ്പെടാൻ കാശ് കൊടുത്ത് ശത്രുക്കളെ വാങ്ങുന്ന വളരെ രസകരമായ ഒര് കളിയാണ് “കടം കൊടുക്കൽ. കിണറിലെ വെള്ളം താഴുമ്പോഴാണ് അയൽക്കാരുമായുള്ള ബന്ധം ഉയരുന്നത്. ചിലരത് കൊള്ളുമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇടും, മറ്റ് ചിലരത് ‘കൊള്ളാനായി’ ഇടും. ഈ കാണിക്കുന്നതും കാണുന്നതുമല്ല ജീവിതം സ്വപ്നങ്ങളുടെ പിന്നാലെയുള്ള ഓട്ടമാണ് ജീവിതം, യാഥാർഥ്യങ്ങളുമായി കൂട്ടിമുട്ടി തച്ചുടയും വരെ. … Read more

50+Good Night (ശുഭരാത്രി)Quotes in Malayalam[Pictures]

good night malayalam quotes

If are you looking for Good Night Quotes in Malayalam then you are in the right place we have 50+ quotes for you, Check out following best Good Night Quotes in Malayalam. കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴുള്ള മനസ്സിലെ വികാരങ്ങളാണ് സ്വപ്നങ്ങളായി വിടരുന്നത് ; അതിനാൽ നല്ല ചിന്തയോടെ ഉറങ്ങുക.. സ്വപ്‌നങ്ങൾ നന്നാവട്ടെ, ജീവിതവും..നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾക്കായി ശുഭരാത്രി നേരുന്നു. ഇരുണ്ട ഓരോ രാത്രികളും അസ്തമിക്കും. പ്രതീക്ഷയുടെ പൊൻപുലരി നാളെ … Read more

Malayalam quotes for Whatsapp status

you can download Malayalam quotes for WhatsApp status exclusively from jamquotes.com, we provide unlimited quotes and wishes for free, you can also request custom quotes for your dear ones with images you can also download all quotes and wishes for free all the quotes created to suit Facebook status, WhatsApp status,instagram status. Also read :malayalam … Read more

Malayalam good morning quotes

Malayalam Good Morning Quotes with the picture: When you wake up in the morning daily with a refreshed mood you may interest to share your fresh mood to your beloved ones. Morning is a god blessing that every life in this world receives. Sending the inspiring Good Morning Quotes in the morning to your loved … Read more

Malayalam quotes on love with images

Malayalam quotes on love – download quotes by clicking the download button below. Download the latest Malayalam quotes on love with pictures for free, also checkout : love quotes in malayalam Also share these Malayalam quotes with friends and family on Instagram, Facebook or Whatsapp Jamquotes provides you to download latest Malayalam quotes on love … Read more